Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Energieffektivisering i byggnader

Tolka och tillämpa de nya energikraven

Skärpta energikrav i byggprocessen är en prioriterad politisk fråga för att nå klimatmålen. Nära-nollenergiregler är införda i Boverkets byggregler, BBR avsnitt 9 och nästa steg i skärpta energikrav träder i kraft 2020. Kursen ger dig aktuell kunskap om energieffektivitet i byggnader och hur du ska förhålla dig till de aktuella förändringarna i regelverket för att fortsatt kunna göra korrekta bedömningar om energihushållning.

 

Ur kursens innehåll:


  • Du lär dig att tillämpa de nya energikraven i BBR

  • Lär dig olika byggnaders energitekniska egenskaper 

  • Du får fördjupade kunskaper om energiberäkningar

  • Så kan nära-nollenergihushållning ge effekt på en god innemiljö

  • Så mäter och beräknar du byggnaders energianvändning

  • Lär dig mer om energi och kulturhistoriska miljöer

  • Tillsyn och uppföljning av energikrav i byggnader

  • Målgrupp: Du som arbetar med energifrågor inom kommunen som t.ex. byggnadsinspektör, bygglovshandläggare, planarkitekt eller energi- och klimatrådgivare. Kursen är även relevant för dig som är byggaktör och fastighetsägare.
  • Pris: 9 800 kr exkl. moms

Utbildningsledare

Display fredrik karlsson

Fredrik Karlsson

Fredrik Karlsson är civilingenjör och teknisk doktor i byggnaders energisystem och arbetar sedan tio år som konsult inom energieffektivt byggande. Han arbetar bland annat med energisamordning av byggprojekt, upprättande av energiberäkningar enligt BBR samt har lett utredningar åt Boverket med anledning av de nya kraven på energihushållning i byggnader. Han har pedagogisk erfarenhet som ansvarig för kurser på universitetet i Linköping, seminarium för kommuner och andra organisationer samt som utbildare av till exempel driftpersonal.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program