Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Grön stadsmiljö

Konkreta verktyg för att skapa trivsamma och tillgängliga grönområden i din kommun

Skapa långsiktigt hållbara trädplanteringar

Trivsamma parker och grönområden är avgörande för att skapa social hållbarhet och en god levnadsmiljö för kommunens medborgare. För att lyckas skapa en attraktiv stadsmiljö med friska träd och grönskande rabatter krävs både rätt planering, strategi och kunskap. Stadens grönområden måste dessutom leva upp till kommunens tillgänglighetsmål och följa lagar kring exempelvis biotopskydd och skydd av träd.

Tillgängliga parkmiljöer utformade för alla

På denna kurs får du konkreta verktyg för att utforma trivsamma grönområden i din kommun, med en långsiktigt hållbar planering som samtidigt är tillgänglig för alla. Kursen ger dig bland annat kunskap om kommunens ansvar och befogenheter, samt vilka träd som lämpar sig för att leverera ekosystemtjänster och hur du skapar långlivade perennkompositioner. Ta del av experternas gedigna erfarenheter och träffa branschkollegor från hela landet.

 

5 anledningar att gå på kursen:  • Så skapar du en hållbar stadsutveckling genom rätt träd för plats och funktion
  • Bättre framkomlighet och tillgänglighet i utformning av parkmiljöer – konkreta råd och praktiskt utförande
  • Få koll på kommunens juridiska ansvar och befogenheter gällande grönområden
  • Växtmiljöer med tonvikt på färg, form och funktion
  • Så skapar du långsiktigt hållbara trädplanteringar i din kommun  • Målgrupp: Du som arbetar som landskapsarkitekt, parkchef, parkarbetare, trädgårdsmästare, landskapsstrateg, trädgårdsarkitekt eller på annat vis arbetar med utformningen av kommunens grönområden
  • Pris: 9 800 exkl. moms

Utbildningsledare

Display hampus allerstrand

Hampus Allerstrand

Hampus Allerstrand är förbundsjurist vid SKL – Sveriges Kommuner och Landsting. Hampus har varit ombud för en mängd kommuner i fastighetsrelaterade frågor men arbetar nu huvudsakligen med lagen om offentlig upphandling och med skadeståndsrätt. Han har stor och bred erfarenhet av juridiska frågor kring träd.

Display henrik sj man croped

Henrik Sjöman

Henrik Sjöman är lärare och forskare vid SLU Alnarp och vetenskaplig intendent vid Göteborgs Botaniska Trädgård. Han arbetar med utveckling av kunskap och guidning kring vilka träd och buskar som är lämpliga för stadens varierande växtförhållanden, med fokus på ovanliga eller otraditionella arter med målsättningen att skapa långsiktigt hållbara planteringar. Han har även fokuserat på ekosystemtjänster och vilka träd som har kapaciteten att leverera dessa funktioner och tjänster i staden.

Display magnus mattisson

Magnus Mattisson

Magnus Mattisson är friluftsplanerare och tillgänglighetskonsult i egen firma. Han hjälper bland annat kommuner och länsstyrelser att utforma utomhusmiljöer för alla, och har tidigare arbetat på kommun med liknande uppgifter. Han har god erfarenhet av utformningar ur tillgänglinghetssynpunkt i gröna miljöer, och har dessutom medverkat i en handbok om tillgängliga natur - och kulturområden, utgiven av Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.

Display mona holmberg

Mona Holmberg

Mona Holmberg har ett mångårigt förflutet på Göteborg Botaniska Trädgård och har sedan år 2000 den egna firman Holmberg & Strindberg trädgårdskonsulter. Mona gestaltar innehållsrika planteringar för bostadsgårdar och andra offentliga platser, för kunder som bland annat de allmännyttiga bostadsbolagen i och runt Göteborg. Hon föreläser på SLU, yrkeshögskolor och andra trädgårdsutbildningar.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program