Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Lekplatser och barns utemiljö

Maximal nytta på minimal yta & forskning om hälsoaspekter och utepedagogik

Under denna konferens får du ta del av flera intressanta föreläsningar med aktuell forskning och många kreativa exempel från hela landet.  Du får bland annat ökad insikt och metoder för hur du får med barnperspektivet i planeringsarbetet, hur glömda platser i staden kan utvecklas för lek och du får även inspirerande exempel på icke traditionella lekmiljöer, hur du skapar mångsidiga utemiljöer på begränsade ytor och mycket mer.

Workshop om riskbedömning och tillgängliget

Förutom inspirerande föreläsningar finns god tid för diskussioner och erfarenhetsutbyten. Missa inte workshopen med Helle Nebelong från Köpenhamn och ta del av hennes konkreta verktyg för riskbedömning och tillgänglighet i barns utemiljö.
 

Ur programmet: • Förtätning och konkurrensen om marken – så skapar vi bra förutsättningar för utemiljöer i den täta staden? • Vad är ”lagom” säkerhetsnivå? • Hur kan samutnyttjande av friytor kompensera för mindre lekplatser? • Lekplatsen som pedagogiskt rum – vilka funktionskrav ställer verksamheten? Krav på mark, vegetation och utrustning som ska tåla hårt slitage • Maximal nytta på minimal yta – vilka är de viktigaste aspekterna för att stärka barns hälsa? • Exempel på frågeställningar gällande barns utemiljö i arbetet med strukturplaner och detaljplaner • Vilka glömda platser i staden kan utvecklas för lek? • Inspirerande exempel på icke traditionella lekmiljöer och de värden som naturmiljöer och överblivna ytor i staden kan skapa för lek • Workshop om barns utemiljö – verktyg för balanserad riskbedömning samt olika perspektiv om tillgänglighet för alla


 • Datum: 2018-10-17 - 2018-10-18
 • Typ: Kurs Workshop
 • Pris: 8 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2018-10-17 - 2018-10-18
 • Typ: Kurs
 • Pris: 6 900 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2018-10-18 - 2018-10-18
 • Typ: Workshop
 • Pris: 2 900 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Konferensen vänder sig till dig som jobbar inom kommun och landsting som bl. a. landskapsarkitekt, planarkitekt eller exploatör. Du kan också vara byggherre, förvaltare park, skola/förskola, trädgårdsarkitekt, trädgårdsingenjör.

 

Talare

Display anders s 1a

Anders Szczepanski

Linköpings universitet

Display bodil m ller 150320 a0049

Bodil Möller

Swedish Standards Institute

Display ceciliab 01 2

Cecilia Boldemann

Docent, Karolinska Institutet

Display helle nebelong

Helle Nebelong

Landskapsarkitekt, Köpenhamn

Display lena brunsell ekologigruppen 2

Lena Brunsell

Ekologigruppen

Display maria hernberg gpd

Maria Hernberg

WSP

Display nicole sundin

Nicole Sundin

Vallentuna kommun

Display foto stina

Stina Linder

Ekologigruppen

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01