Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Lekplatser och barns utemiljö

Barnens behov i centrum & kombinera maximal nytta på minimal yta

Höstens konferens erbjuder flera högaktuella föreläsningar med den senaste forskningen och många kreativa exempel.  Du får bland annat ökad insikt och metoder för hur du får med barnperspektivet i planeringsarbetet, hur glömda platser i staden kan utvecklas för lek. Du får även inspirerande exempel på icke traditionella lekmiljöer, hur du skapar mångsidiga utemiljöer på begränsade ytor och mycket mer.

Helle Nebelong håller workshop om riskbedömning och tillgänglighet

Förutom inspirerande föreläsningar finns god tid för diskussioner och erfarenhetsutbyten. Missa inte workshopen med Helle Nebelong från Köpenhamn och ta del av hennes konkreta verktyg för riskbedömning och tillgänglighet i barns utemiljö.
 

Ur programmet: • Inspirerande exempel på icke traditionella lekmiljöer och de värden som naturmiljöer och överblivna ytor i staden kan skapa för lek • Förtätning och konkurrensen om marken – så skapar vi bra förutsättningar för utemiljöer i den täta staden? • Vad är ”lagom” säkerhetsnivå? • Hur kan samutnyttjande av friytor kompensera för mindre lekplatser? • Lekplatsen som pedagogiskt rum – vilka funktionskrav ställer verksamheten? Krav på mark, vegetation och utrustning som ska tåla hårt slitage • Maximal nytta på minimal yta – vilka är de viktigaste aspekterna för att stärka barns hälsa?


 • Spännande workshop om barns utemiljö – verktyg för balanserad riskbedömning samt olika perspektiv om tillgänglighet för alla

 • Målgrupp: Konferensen vänder sig till dig som jobbar inom kommun och landsting som bl. a. landskapsarkitekt, planarkitekt eller exploatör. Du kan också vara byggherre, förvaltare park, skola/förskola, trädgårdsarkitekt, trädgårdsingenjör.
 • Pris: 6 900 exkl. moms

Kursledare

Display janne wahlstedt hags aneby

Janne Wahlstedt

Janne har lång erfarenhet av att arbeta med lekredskap och säkerhet på lekplatser, och har under mer än 20 år arbetat med besiktning av lekplatser både i Sverige och internationellt. Han håller i utbildningar och föredrag inom detta ämne sedan mer än 15 år tillbaka. Idag arbetar han som säkerhetschef på HAGS Aneby AB. Janne är även ordförande i den Svenska kommittén som arbetar med utveckling av den gemensamma Europeiska standarden SSEN 1176.

 

Talare

Display anders s 1a

Anders Szczepanski

Linköpings universitet

Display bodil m ller 150320 a0049

Bodil Möller

Swedish Standards Institute

Display ceciliab 01 2

Cecilia Boldemann

Docent, Karolinska Institutet

Display emma crawley

Emma Crawley

Lead for ESD

Display helle nebelong

Helle Nebelong

Landskapsarkitekt, Köpenhamn

Display karin andersson rebro

Karin Andersson

Örebro kommun

Display lena brunsell ekologigruppen 2

Lena Brunsell

Ekologigruppen

Display lena from

Lena From

Statens Konstråd

Display maria hernberg gpd

Maria Hernberg

WSP

Display mimmi beckman rebro

Mimmi Beckman

Örebro kommun

Display nicole sundin

Nicole Sundin

Vallentuna kommun

Display foto stina

Stina Linder

Ekologigruppen

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program