Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Tillgänglighet i trafik och parkmiljö

Bättre tillgänglighet i utemiljöer – ökad delaktighet för alla

Ta del av kunskap som du kan omsätta i praktiken direkt efter utbildningen för åtgärda befintliga hinder och att se till att inga nya hinder tillkommer i din kommuns trafik- och parkmiljöer. Utbildningen berör ny- och ombyggnad, tillfälliga ombyggnader och befintlig miljö och är indelad i både teori och praktik med tid för reflektion och samtal.

Fem skäl att delta:


 • Ta del av viktig lagstiftning för ny-, ombyggnad samt befintlig miljö

 • Få bättre koll på hur det är att leva med funktionsnedsättningar genom inlevelseövningar

 • Diskutera med vår kunniga expert som blandar teori med exemplifierade lösningar

 • Lär dig mer om orienterbarhet och ledstråk och skapa bättre förutsättningar för alla

 • Drift- och underhållsaspekter, få koll på vad kommunen behöver tänka på

 • Datum: 2020-06-03 - 2020-06-03 MALMÖ
 • Pris: 7 900 kr exkl. moms
 • Plats: Malmö

 • Datum: 2020-10-01 - 2020-10-01 STOCKHOLM
 • Pris: 7 900 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Du som arbetar som trafikplanerare, trafikingenjör, landskapsarkitekt, projektledare eller på annat sätt arbetar eller vill arbeta med att öka tillgängligheten i kommunens utemiljö.

Utbildningsledare

Display senewm 0003

Emma Newman

Utbildningsledare Emma Newman har en doktorsexamen i trafikplanering, tillgänglighet och användbarhet, är teknisk licentiat och byggnadsingenjör i botten med inriktning mot bebyggelseutveckling och design. Emma har arbetat med tillgänglighet och användbarhet i både inne- och utomhusmiljöer åt olika kommuner, Boverket och Trafikverket och har skrivit handboken Kulör & Kontrast – Ljushetskontrastens betydelse för personer med synnedsättning. Hon arbetar på Sweco som specialist och rådgivare och genomför bland annat forskning och utvärderingsarbete som berör behoven och kraven på miljön utifrån människors behov.

 

 

Boka

 

Frågor?

Bild ue

Namn: Ulrika Edholm

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program