Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Skydd mot hot och våld i sjukvården

Förebyggande och reaktiva åtgärder vid hotfulla situationer

Att utsättas för hot från patienter och anhöriga är en del av vardagen för många i sjukvården. Vad händer då när hoten eskalerar till våld? Hur ska vårdpersonalen agera? Hur ska chefen agera? Och framförallt – vilka förebyggande åtgärder behöver vidtas?

Rutiner och processer för en tryggare arbetsplats

Att behöva befinna sig i obehagliga situationer leder många gånger till ohälsa hos medarbetaren. I arbetet för en god arbetsmiljö och attraktiv arbetsplats är det därför av yttersta vikt att verksamheten har tydliga rutiner och processer för att lyckas förebygga och hantera situationer med hot och våld.

Diskutera dagliga utmaningar

Under denna kurs får du fördjupad kunskap, och testa på praktiska övningar om hur effektiv riskhantering i arbetsmiljön på ett sjukhus/klinik kan förebygga hotfulla situationer mot vårdpersonal. Du får ta del av goda exempel på effektivt skydd mot hot och våld och misstagen du ska undvika.

Ett tillfälle att ställa de frågor som du brottas med i ditt dagliga arbete till erfaren kursledare och diskutera utmaningarna med personer i samma situation!

 

  • Målgrupp: Kursen vänder sig till säkerhetsansvariga, verksamhetschefer, enhetschefer, skyddsombud, personalansvariga och andra personer som vill fördjupa sina kunskaper om förebyggande och reaktiva åtgärder mot hot och våld inom sjukvården.
  • Pris: 9 800 exkl. moms

 

Utbildningsledare

Display mikael bron

Mikael Bron

Mikael Bron är seniorkonsult och utbildare specialiserad på arbetsmiljö och säkerhetsriskhantering. Utöver undervisningen skriver han även rapporter, handböcker och ger juridisk rådgivning inom risk- och säkerhetsfrågor.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program