Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Nya dataskyddslagstiftningen för dig som hanterar personuppgifter i skolan och förskolan

Integritetsskydd i diarium, publicerade handlingar och arkiv

Du som arbetar med att registrera, publicera eller i övrigt hantera personuppgifter behöver god kunskap om hur personuppgiftsskyddet fungerar i och med nya dataskyddslagstiftningen. Det är ofta svårt att göra en balanserad bedömning av vad som gäller och när denna står i kontrast till annat regelverk som styr offentlig förvaltning, t.ex. offentlighetsprincipen.

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av personuppgiftsskyddet i svensk lag, ökad förståelse för hur lagstiftningen skall tillämpas i praktiken. Du får praktiska exempel som hjälper dig att hantera en handling som innehåller personuppgifter, för enklare och snabbare bedömning vid t.ex. utlämnande av handling. Vi lyfter fram aktuella rättsfall och beslut av Datainspektionen för att bättre förstå hur du kan resonera kring din egen bedömning och när du bör fråga andra om råd.

4 anledningar att delta:  • Ta rätt och rättssäkra beslut beträffande t.ex. utlämnande av handling och publicering på internet
  • Känn dig säkrare på dina bedömningar om publicering av personuppgifter
  • Få kunskap om hur dataskyddsstiftningen fungerar i praktiken och när den utgör grund för sekretess
  • Undvik fallgropar  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som hanterar, registrerar eller publicerar personuppgifter, t.ex. som rektor, skoladministratör, administratör, förskolechef, enhetschef
  • Pris: 5 900 exkl. moms

Utbildningsledare

Display cecilia magnusson sj berg

Cecilia Magnusson Sjöberg

Cecilia är professor och ämnesföreståndare i rättsinformatik vid Stockholms universitet. Hon har lång erfarenhet av juridiskt arbete kring användning av IT inom både den offentliga och privata sektorn. Utöver forskning och undervisning har Cecilia varit ansvarig för flera statliga utredningar om dataskydd och juridiken kring digitalisering och hon har även skrivit en lärobok inom området.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program