Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Nya dataskyddslagstiftningen för dig som hanterar personuppgifter i skolan och förskolan

Integritetsskydd i diarium, publicerade handlingar och arkiv

Du som arbetar med att registrera, publicera eller i övrigt hantera personuppgifter behöver god kunskap om hur personuppgiftsskyddet fungerar i och med nya dataskyddslagstiftningen. Det är ofta svårt att göra en balanserad bedömning av vad som gäller och när denna står i kontrast till annat regelverk som styr offentlig förvaltning, t.ex. offentlighetsprincipen.

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av personuppgiftsskyddet i svensk lag, ökad förståelse för hur lagstiftningen skall tillämpas i praktiken. Du får praktiska exempel som hjälper dig att hantera en handling som innehåller personuppgifter, för enklare och snabbare bedömning vid t.ex. utlämnande av handling. Vi lyfter fram aktuella rättsfall och beslut av Datainspektionen för att bättre förstå hur du kan resonera kring din egen bedömning och när du bör fråga andra om råd.

4 anledningar att delta:  • Ta rätt och rättssäkra beslut beträffande t.ex. utlämnande av handling och publicering på internet
  • Känn dig säkrare på dina bedömningar om publicering av personuppgifter
  • Få kunskap om hur dataskyddsstiftningen fungerar i praktiken och när den utgör grund för sekretess
  • Undvik fallgropar  • Datum: 2018-08-30 - 2018-08-30
  • Typ: Kurs
  • Pris: 6 900 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som hanterar, registrerar eller publicerar personuppgifter, t.ex. som rektor, skoladministratör, administratör, förskolechef, enhetschef

Kursledare

Display cecilia magnusson sjoberg

Cecilia Magnusson Sjöberg

Cecilia är professor och ämnesföreståndare i rättsinformatik. Cecilia har lång erfarenhet av juridiskt arbete kring användning av IT inom både den offentliga och privata sektorn. Utöver forskning och undervisning medverkar Cecilia i flera statliga utredningar som rör frågor om integritetsskydd. Hon har även skrivit en lärobok som behandlar personuppgiftslagen.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program