Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Handledning av familjehem

Handledning med fokus på anknytning och delaktighet

Under kursen får du användbara verktyg för handledning av familjehem med målet att ge placerade barn en trygg och säker uppväxt. Du får fördjupad kunskap om hur rätt handledning hjälper familjehem att få en god relation till de placerade barnen och få barnen att känna sig delaktiga i familjehemmet. 

Stöd till familjehem att lyckas med konfliktlösning

Du får med dig kunskap och metoder för hur du kan handleda familjehem vid högriskplaceringar och att bättre förstå och bemöta barn med stora behov. Vi fördjupar oss i hur familjehem kan hantera konfliktsituationer och hur du kan stödja dem att arbeta aktivt för att förstärka positiva beteenden.

5 skäl att delta på kursen:


  • Du får ökad kunskap om handledning med fokus på anknytning

  • Lär dig om hur familjehem kan förstå och bemöta barn med stora behov

  • Du får med dig konkreta metoder för konfliktlösning

  • Vi fokuserar på hur du kan stödja familjehem att förstärka positiva beteenden

  • Du får delta i två intensiva kursdagar med föreläsningar och praktiska övningar

  • Målgrupp: Familjehemssekreterare och socialsekreterare som arbetar med handledning av familjehem
  • Pris: 8 900 exkl. moms

Utbildningsledare

Display jonas karlsson

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson är utbildad socionom, leg. psykoterapeut och diplomerad systemisk/narrativ terapeut och handledare i psykosocialt behandlingsarbete. Han har lång erfarenhet av att ha arbetat med barn och familjer i olika sammanhang; som behandlingshem, socialtjänst inom barnpsykiatrin och inom Rädda Barnen. Jonas arbetar nu med att handleda professionella samt med att utbilda inom traumamedveten omsorg; utbildningar som riktar sig till hur man kan stötta barn som gått igenom allvarliga svårigheter.

Display lars vennman

Lars Vennman

Lars Vennman är socionom, leg. psykoterapeut, diplomerad systemisk/narrativ terapeut samt har en master i systemisk handledning och utbildning. Han har lång erfarenhet av arbetet inom det psykosociala fältet och är en erfaren handledare och terapeut. Lars var med och grundade Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling och har sedan starten 1992 arrangerat utbildningar för socialtjänst, skola, barnpsykiatri och behandlingsinstitutioner. Inom dessa områden har man även erbjudit handledning och stöd till organisationer.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program