Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Handledning av familjehem

Handledning med fokus på anknytning och delaktighet

Under kursen får du användbara verktyg för handledning av familjehem med målet att ge placerade barn en trygg och säker uppväxt. Du får fördjupad kunskap om hur rätt handledning hjälper familjehem att få en god relation till de placerade barnen och få barnen att känna sig delaktiga i familjehemmet. Du får även med dig kunskap om hur du kan handleda familjehemmet att stödja barnets skolgång.

Stöd till familjehem att lyckas med konfliktlösning

Du får med dig kunskap och metoder för hur du kan handleda familjehem vid högriskplaceringar och att bättre förstå och bemöta barn med stora behov. Vi fördjupar oss i hur familjehem kan hantera konfliktsituationer och hur du kan stödja dem att arbeta aktivt för att förstärka positiva beteenden.

5 skäl att delta på kursen:


  • Du får ökad kunskap om handledning med fokus på anknytning

  • Lär dig om hur familjehem kan förstå och bemöta barn med stora behov

  • Du får med dig konkreta metoder för konfliktlösning

  • Vi fokuserar på hur du kan stödja familjehem att förstärka positiva beteenden

  • Du får delta i två intensiva kursdagar med föreläsningar och praktiska övningar

  • Målgrupp: Familjehemssekreterare och socialsekreterare som arbetar med handledning av familjehem
  • Pris: 8 900 exkl. moms

Kursledare

Display peter friberg

Peter Friberg (kursledare för decembertillfället)

Peter Friberg är legitimerad psykolog och utbildningsansvarig på Magelungen. Magelungen har lång erfarenhet av att handleda familjehem genom behandlingsinsatser FUNKA hemma och FUNKA familjehem. Peter har arbetat med kriminella ungdomar i ett behandlingsprogram där ungdomarna bor under ett år i en behandlingsfamilj och handleds med syfte att skapa hållbara placeringar och minska risken för sammanbrott.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program