Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Skydd mot hot, våld och otillåten påverkan i offentlig verksamhet

Förebyggande och reaktiva åtgärder på strategisk, operativ och individnivå

Hot och våld mot beslutsfattare och personer som förbereder och presenterar beslutsunderlag inom offentlig verksamhet är ett växande problem. Tjänstemän och förtroendevalda kommer allt oftare i kontakt med personer som är upprörda eller arga och som genom olika påverkansförsök i form av trakasserier, hot, skadegörelse eller otillåtna erbjudanden försöker styra ett beslut i en viss riktning.

Rutiner och processer som fungerar i praktiken

Hot, våld och annan otillåten påverkan utgör ett rättssäkerhetsproblem när beslutsfattare inte vågar fatta beslut som kan upplevas som obekväma. Dessutom kan det många gånger även leda till ohälsa hos medarbetaren att behöva befinna sig i obehagliga situationer.

Diskutera dagliga utmaningar

Under denna kurs får du fördjupad kunskap om hur konflikter och hotsituationer kan undvikas och hanteras. Teori kopplas till många praktiska exempel där vi tittar närmare på verksamheter som kommit långt i sitt arbete mot otillåten påverkan. Missa inte möjligheten att ställa de frågor som du brottas med i ditt dagliga arbete till erfaren kursledare och diskutera utmaningarna med personer i samma situation.

Ur kursens innehåll:


  • Definition av olika former av otillåten påverkan

  • Exempel på effektiva rutiner för skyddsåtgärder

  • Hur förebygga och hantera korruption och beroendeställning?

  • Förebyggande riskhantering, hotbedömningar, säkerhetsmöblering, fysiska skyddsbarriärer, m.m.

  • Anpassningar i privatlivet och vardagsrutiner

Under kursdagarna blandas föreläsning med praktiska workshops och gruppövningar


 

  • Målgrupp: Chefer, handläggare, beslutsfattare, förtroendevalda, anställda som förbereder och presenterar beslutsunderlag, ledningsgrupper, personalansvariga och andra personer som kan utsättas för otillåten påverkan inom offentlig sektor.
  • Pris: 9 800 exkl. moms

Utbildningsledare

Display 1mikaelbron hsp 0234   mindre

Mikael Bron

Mikael Bron är seniorkonsult och utbildare specialiserad på arbetsmiljö och säkerhetsriskhantering. Sedan snart 15 år tillbaka undervisar han på heltid inom Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd om hur du som tjänsteman kan förebygga och hantera situationer med hot och våld. Utöver undervisningen skriver han även rapporter, handböcker och ger juridisk rådgivning inom risk- och säkerhetsfrågor. Mikael erhåller ständigt höga betyg och lovord från deltagare på hans utbildningar för SIPU.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program