Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Juridik för kris och höjd beredskap

Nya krav på planering inom totalförsvaret

Vad gäller om en säkerhetspolitisk kris inträffar? Vad händer om regeringen beslutar om höjd krigsberedskap? Hur är reglerna för totalförsvaret uppbyggda? Hur förhåller sig reglerna till varandra vad gäller på lokal, regional och central nivå i den offentliga sektorn? 

Under denna kurs får du lära dig vad regeringsformen säger och ta del av de viktigaste författningarna som kommer att träda i kraft vid höjd beredskap och krig. Du får även konkreta planeringsverktyg och kunskap för att säkra att er verksamhet följer regelverken, till exempel vad gäller plikt för olika civila personalkategorier för din kommun, region eller myndighet.

Ur kursprogrammet:  • När är det krig och vem bestämmer att det är det?  • Vid händelse av krig – detta gäller enligt regeringsformen  • Nya strukturer i totalförsvarsplaneringen  • Totalförsvarsverksamhet i fred, planering, utbildning och övning  • Hur ska du lägga upp planeringen så att den kan övas skarpt?  • Vilka rättsregler träder i kraft i övergång mellan kris och krig?  • Vilka konsekvenser får det om vi ska tillämpa helt andra lagbestämmelser som exempelvis ransoneringslagen och förfogandelagen?  • Vilka skyldigheter gäller för dem som är bunden vid plikt?  


  • Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar med och ansvarar för säkerhetsfrågor inom offentlig sektor t. ex. som säkerhetschef, säkerhetssamordnare, beredskapsansvarig, verksamhetschef , kommunchef eller kommunalrådsordförande
  • Pris:

Kursledare

Display bj rn k rlof3

Björn Körlof

Björn Körlof har varit myndighetschef i sammanlagt 18 år för tre totalförsvarsmyndigheter: Pliktverket, Fortifikationsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar. Han har under många år också varit ledamot i regeringens Försvarsråd och i Totalförsvarets chefsnämnd. Det innebär att Björn genomfört omfattande planläggningsarbete inom viktiga delar av totalförsvaret i regeringskansliet, som myndighetschef och som reservofficer. Björn är jurist i grunden, har suttit i Riksdagen i många år och arbetar idag som strategisk rådgivare på Straterno AB.

Display gudrun orava

Gudrun Orava

Gudrun Orava är kommunikatör i Knivsta kommun och har en mångårig erfarenhet gällande kriskommunikation. Hon har bland annat arbetat hos Landstinget i Uppsala län och ansvarat för kommunikationen kring vaccineringskampanjen mot influensa A(H1N1) 2009, svininfluensan. Sedan några år tillbaka ingår Gudrun i Criscoms basorganisation för frivilliga kommunikatörer och utbildar frivilligorganisationerna inom Försvarsutbildarna i grundutbildning – Samhällets krisberedskap.

Display kristina headshot

Kristina Syk

Kristina Syk har en bakgrund från både det civila och militära försvaret. Med en utbildning i internationella relationer, där fokus var komplexa konflikter och fredsbyggande, har Kristina i huvudsak arbetat som analytiker och projektledare på bl.a. Försvarsmaktens högkvarter och inom Saabkoncernen. De senaste åren har Kristina arbetat med konceptutveckling av det civila försvaret och med totalförsvarsfrågor på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Idag är hon VD och strategisk rådgivare för Straterno AB.

Display ulrica gradin

Ulrika Gradin

Ulrica Gradin är länsråd i Västmanlands län sedan två år tillbaka. Hon har en mångårig erfarenhet från ledande positioner där krisberedskap, civilt försvar samt styrning och ledning har varit en central del av arbetet. Bland annat har Ulrica varit departementsråd, chef för enheten Samordning för samhällets krisberedskap på Försvarsdepartementet och överdirektör på Pliktverket.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program