Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Ekonomi i EU-projekt – fokus projektledning

Ekonomiska överväganden spelar en central roll i EU-finansierade projekt, och ansvaret för att känna till regler och krav vilar även på projektledaren. Smart budgetering och korrekt drift kan spela en avgörande roll för projektets utfall. Det är dessutom viktigt att allt stämmer vid en eventuell revision för att projektet inte ska bli återbetalningsskyldigt.

Ekonomiska avvägningar från idé till slutredovisat projekt

Kursen startar med en introduktion av de vanligaste EU-programmen och deras egenskaper för att ge deltagarna en grundförståelse för den breda variation av regler och överväganden som följer EU-projekten från idé till slutredovisat projekt. Under kursen diskuteras också olika aktörer och deras roller samt hur man skapar förutsättningar för ett framgångsrikt projekt.

EU:s krav och förväntningar i olika program

Med utgångspunkt från EU:s krav får du som deltagare kunskap om gemensamma principer och kostadsberäkningar. Du får en genomgång av olika EU-program och hur du ska budgetera samt redovisa kostnadsslag såsom personal, resor och OH. Praktiska övningar ingår kring bl.a. löner, redovisning, riskhantering och rapportering av kostnader. Vidare berörs även frågor kring projektägarskap, arbetet i internationella partnerskap, samarbetet mellan ekonomer och projektledare samt hur osäkerhet i EU-projekt kan hanteras.


Ur kursinnehållet:


 • Översikt EU:s fonder och program – skillnader och likheter

 • Från projektmål till resursbedömning – arbetsmetoder för budgetering

 • Kostnader i olika EU-program inklusive modeller för medfinansiering

 • Kontrakt och partneravtal

 • Risker i projektdriften – hur minimeras dessa?

 • Verktyg för uppföljning

 • Att förbereda för korrekta underlag

 • Vad som behöver sparas i EU-projekt, tidsgränser och typer av dokument

 • Revision – vad händer och hur förbereder du dig?


Systerkurs

Ekonomi i EU-projekt – fokus redovisning går ännu lite djupare in på de redovisningstekniska detaljerna.

 • Målgrupp: Projektledare, internationella strateger och projektassistenter. Även ekonomer, du som arbetar med redovisning samt andra intresserade är välkomna.
 • Pris:

Utbildningsledare

Display daniel wennerlund

Daniel Wennerlund

Daniel Wennerlund arbetar som EU-konsult med uppdrag kring EU-ansökningar, projektledning och strategiskt internationellt arbete för både offentliga och privata verksamheter. Han har mer än 15 års erfarenhet av både projektledning och hantering av ekonomifrågor från flera olika fonder och program, framför allt i en transnationell miljö. Med tidigare erfarenheter som internationell näringslivssamordnare i Borås Stad och som projektutvecklare och projektledare på West Sweden, har han arbetat med hela processen från analys och identifiering av idéer till ansökningar och projektdrift. Daniel är utbildad i flera olika projektmodeller som bl.a. LFA och Prince2.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program