Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Trygg och säker utskrivning från slutenvården

Samverkan mellan landsting och kommun

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) träder i kraft den 1 januari 2018. Hur står din kommun rustad inför detta?

Den nya lagen ska främja en god vård och en socialtjänst med god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården.

Detta ställer nya krav på kommunerna och landstingen. En effektivare samverkan måste realiseras för att detta ska fungera. På kursen kommer du att få en fördjupad kunskap kring hur detta arbete kan planeras, utföras och följas upp. Hur ska dessa riktlinjer läsas och vad förväntas egentligen av alla inblandade parter enligt denna överenskommelse?

Ur programmet:  • Utskrivningsprocessen ur ett samverkans- och verksamhetsperspektiv
  • Vad kan man göra för att minska återinskrivningar i slutenvården?
  • Dilemman och konsekvenser av ny lagstiftning  • Datum: 2018-04-16 - 2018-04-17
  • Typ: Kurs
  • Pris: 7 900 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Chefer, ledare och andra nyckelpersoner i kommuner, på vårdcentraler och på sjukhus som är involverade i förverkligandet av den nya lagstiftningen

Kursledare

Display ann marie thordeman beskuren

Ann-Marie Thordeman

Ann-Marie Thordeman är projektledare för Trygg och Effektiv Utskrivning i Uppsala län. Hon är utbildad sjuksköterska och vårdlärare och har arbetat som verksamhetschef för äldreomsorg och psykiatri (2006–2010) och som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 2010–2014.

Display linda bejersten

​Linda Bejersten

Linda Bejersten är leg. sjuksköterska och har jobbat inom vård och omsorg i olika roller och befattningar sedan 1999. Sedan 2014 är Linda anställd som utvecklare inom hälso- och sjukvård på Vård och Omsorgsförvaltningen där hon tillsammans med kollegor jobbar med olika utvecklingsfrågor och uppföljningsdelar. Lindas främsta arbetsuppgift är under 2016–2018 att vara enhetschef/projektledare till Trygg hemgång.

Display monica

Monica Brundin

Monica Brundin är sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri och vård av äldre. Hon har varit i vården, både landsting och kommun, i snart 40 år varav MAS de sista 10 åren. Från april 2017 är Monica anställd som samordningsstrateg i Region Uppsala med uppdrag samverkan och samordning av gemensamma frågor för Region Uppsala och länets kommuner inom området hälsa, stöd, vård och omsorg.

Display peder lindskog beskuren

Peder Lindskog

Peder Lindskog är seniorkonsult och vd på InRikta Analys med mångårig erfarenhet av att stödja kommuner och regioner/ landsting med organisations- och verksamhetsutveckling.

Display robert1

Robert Kristiansson

Robert Kristiansson är chefsläkare på Närvårdsförvaltningen i Region Uppsala och forskare inom hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet. Han är också fellow i förbättringsledning vid Intermountain health care i Utah, USA.  Både hans arbete och forskning är inriktat mot integrerad vård och samverkan mellan huvudmän.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program