Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Praktisk tillämpning av PBL

För enklare plangenomförande och bygglov

Kursen syftar till att ge dig som verksam inom bygglovsprocessen aktuell kunskap gällande lagar och förordningar så som PBL och Miljöbalken, samt lärdomar om hur gällande lagstiftning samspelar. På så vis får du rätt verktyg för att fatta rätt beslut i bygglovsprocessen. Du får även möjlighet att fördjupa dina kunskaper i vanliga utaningar och lösningar som underbygger dina beslut.

Ur kursens innehåll:


  • Juridiskt ramverk för effektiv bygglovshandläggning

  • Rätt hantering av utmaningar vid bygglovsbefriade åtgärder

  • Tips för att formulera juridiskt hållbara beslut

  • Introduktion till samspelet mellan tillsynsarbetet och sanktionssystemet

  • Genomgång av lovprocessen och korrekt expediering

  • Förbud relaterat till strandskyddsfrågan

  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som hanterar bygglovsfrågor i samhällsbyggnadsprocessen
  • Pris: 9 800 exkl. moms

Kursledare

Display mats denkert

Mats Denkert

Mats Denkert är en uppskattad kursledare och är väl förtrogen med arbetet kring detaljplanering, lov, tekniska egenskapskrav och kontroller från uppdrag åt kommuner i lov- och genomförandeprocessen såväl som byggherrar i projekterings- och byggskedet. Mats är även certifierad kontrollansvarig med specialkunskaper inom akustik. I tidigare befattningar har han arbetat med myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program