Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Kategoristyrning för offentlig sektor

Kategoristyrning är en förbättringsprocess för ett modernt strategiskt inköpsarbete med syfte att identifiera möjliga kostnadsbesparingar genom att tillämpa rätt inköpsstrategi. Det kräver tydliga arbetsprocesser där organisationen tillämpar ett tvärfunktionellt arbetssätt för ett korrekt genomförande.

Väljer du att tillämpa ett kategoristyrt inköpsarbete har du mycket att vinna på att samtidigt lära dig tillämpa spendanalys för att identifiera möjliga kostnadsbesparingar. Ta chansen och fördjupa dina kunskaper inom både kompetenserna genom att även delta vid kursen Spendanalys inom offentlig sektor som ges i anslutning till utbildningen Kategoristyrning i offentlig sektor.

Gå kurser om spendanalys och kategoristyrning till specialpris

Väljer du att även gå kursen Spendanalys inom offentlig sektor får du totalt 2000 kronor rabatt, 1000 kronor rabatt på vardera kurs. Boka din plats till båda kurserna samtidigt. Ange rabattkod SPKA02 vid bokning till Spendanalys inom offentlig upphandling och SPKA01 vid bokning till Kategoristyrning inom offentlig sektor. Rabatten gäller enbart dessa två kurser och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Du måste boka dig på båda kurserna vid ett och samma tillfälle för att ta del av rabatten.

  • Datum: 2018-11-14 - 2018-11-14
  • Typ: Kurs
  • Pris: 6900 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Kurserna lämpar sig för exempelvis upphandlare, inköpare, kategoriledare, analytiker, avtalsförvaltare, inköpscontroller och inköps- och upphandlingschef

Kursledare

Display michael fren us

Michael Frenéus

Michael Frenéus är utbildad matematiker och har 15 års erfarenhet av arbete med analys, uppföljning, kontroll och förvaltning inom kommunal verksamhet, varav de senaste 4 åren inom Uppsala kommuns upphandlingsenhet. Michael har utvecklat metoder och datamodeller för uppföljning och analys inom upphandlings- och inköpsområdet, däribland inköpsanalys, avtalsuppföljning, kategoristyrning och intern effektivitet/resultat. Han har god kännedom om behovet av stöd till upphandlingsorganisationen och kommunens olika verksamhetsområden vad gäller analys, utvärdering och revision runt inköpsprocessen samt vad som krävs för att ta fram, utveckla och förvalta system för beslutstöd. Michael har även erfarenhet av att ta fram metoder för systematisk datakontroll och har därmed goda kunskaper om hur offentlig sektor kan använda spendanalys och kategoristyrning i sitt strategiska inköpsarbete.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program