Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Spendanalys inom offentlig upphandling

Spendanalys är ett verktyg för att kartlägga organisationens kostnader där du analyserar inköpsvolymer och möjliga kostnadsbesparingar. På så vis främjas det strategiska inköpsarbetet.

Väljer du att tillämpa spendanalys i inköpsarbetet har du mycket att vinna på att samtidigt lära dig tillämpa ett kategoristyrt inköpsarbete för att identifiera möjliga kostnadsbesparingar. Ta chansen och fördjupa dina kunskaper inom båda kompetenserna genom att även delta vid kursen Kategoristyrning i offentlig sektor som ges i anslutning till utbildningen Spendanalys inom offentlig sektor.

Gå kurser om spendanalys och kategoristyrning till specialpris

Väljer du att även gå kursen Kategoristyrning i offentlig sektor får du totalt 2000 kronor rabatt, 1000 kronor rabatt på vardera kurs. Boka din plats till båda kurserna samtidigt. Ange rabattkod SPKA02 vid bokning till Spendanalys inom offentlig upphandling och SPKA01 vid bokning till Kategoristyrning inom offentlig sektor. Rabatten gäller enbart dessa två kurser och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Du måste boka dig på båda kurserna vid ett och samma tillfälle för att ta del av rabatten.

  • Datum: 2018-11-13 - 2018-11-13
  • Typ: Kurs
  • Pris: 6 900 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Kursen lämpar sig för exempelvis upphandlare, inköpare, kategoriledare, analytiker, avtalsförvaltare, inköpscontroller och inköps- och upphandlingschef

Kursledare

Display michael fren us

Michael Frenéus

Michael Frenéus är utbildad matematiker och har 15 års erfarenhet av arbete med analys, uppföljning, kontroll och förvaltning inom kommunal verksamhet, varav de senaste 4 åren inom Uppsala kommuns upphandlingsenhet. Michael har utvecklat metoder och datamodeller för uppföljning och analys inom upphandlings- och inköpsområdet, däribland inköpsanalys, avtalsuppföljning, kategoristyrning och intern effektivitet/resultat. Han har god kännedom om behovet av stöd till upphandlingsorganisationen och kommunens olika verksamhetsområden vad gäller analys, utvärdering och revision runt inköpsprocessen samt vad som krävs för att ta fram, utveckla och förvalta system för beslutstöd. Michael har även erfarenhet av att ta fram metoder för systematisk datakontroll och har därmed goda kunskaper om hur offentlig sektor kan använda spendanalys och kategoristyrning i sitt strategiska inköpsarbete.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program