Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Bedömning av brandrisker i byggnader

Tolkning och tillämpning av aktuella regelverk i byggprocessen

I programmet har vi samlat de vanligaste frågorna om brandskyddsreglerna från Sveriges bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer och kokat ner dem i ett program där du får handfasta tips och praktisk kunskap som underlättar i ditt arbete. Kursen ger dig en fördjupad förståelse för att snabbare och mer effektivt kunna göra bedömningar av brandskyddet i byggnader. 

Fem skäl att gå kursen:  • Lär dig bedöma brandskyddet för olika typer av byggander
  • Bli uppdaterad på det senaste inom brandskyddsreglerna
  • Lär dig av erfarna brandingenjörer och diskutera kring vanliga utmaningar
  • Fördjupa dig i tolkningar av regelverken och lär dig vilka avsteg som är acceptabla
  • Miniworkshop och praktiska övningar – vägledning i bedömning av brandskydd  • Målgrupp: Kursen vänder sig främst till dem som arbetar som byggnadsinspektörer eller bygglovshandläggare men passar alla som har grundläggande kunskaper och vill fördjupa sig inom ämnet.
  • Pris: 10 800 exkl. moms

Kursledare

Display johan westerlund2

Johan Westerlund

Johan är brandingenjör med påbyggnadsutbildningen för räddningstjänstpersonal. Han arbetar på Briab som teamledare med brandskyddsprojektering, intern- och externutbildning samt verksamhetsutveckling. Johan är certifierad sakkunnig inom brandskydd (SAK 3), nivå K.

Display mathias bild 1

Mathias Wikland

Mathias är utbildad brandingenjör vid Lunds tekniska högskola och arbetar sedan 2016 på Södertörns brandförsvarsförbund. Mathias arbetar både operativt i en ledningsfunktion och förebyggande med bland annat tillsyn och utbildning.

Display sebastian bild 1 roterad

Sebastian Levin

Sebastian är brandingenjör och civilingenjör i riskhantering. Sebastian arbetar på Södertörns brandförsvarsförbund sedan 2016 med ett särskilt ansvar för frågor som rör plan- och bygg. Han arbetar även i en operativ ledningsfunktion.

Display therese s ny bild

Therese Samuelsson

Therese är utbildad brandingenjör och civilingenjör inom brandteknik och arbetar sedan 2013 på teknikkonsultföretaget Briab. Therese arbetar som brandskyddsprojektör med specialisering inom analytisk verifiering av byggnaders brandskydd. Sedan 2017 är Therese certifierad sakkunnig inom brandskydd (SAK 3), nivå K. 

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program