Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Bedömning av brandrisker i byggnader

Lär dig tolka och tillämpa aktuella regelverk för brandskydd

I programmet har vi samlat de vanligaste frågorna om brandskyddsreglerna från Sveriges bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer och kokat ner dem i ett program där du får handfasta tips och praktisk kunskap som underlättar i ditt arbete. Kursen ger dig en fördjupad förståelse för att snabbare och mer effektivt kunna göra bedömningar av brandskyddet i byggnader. 

Därför ska du gå kursen hos SIPU:  • Lär dig bedöma brandskyddet för olika byggandstyper
  • Få koll på aktuella uppdateringar inom brandskyddsreglerna
  • Ställ dina frågor till erfarna brandingenjörer och diskutera de vanligaste utmaningarna
  • Få hjälp med tolkningar av regelverken och lär dig vilka avsteg som är acceptabla
  • Miniworkshop och praktiska övningar – vägledning i bedömning av brandskydd  • Målgrupp: Kursen vänder sig främst till dig som arbetar som byggnadsinspektörer eller bygglovshandläggare men passar även dig som har grundläggande kunskaper och vill fördjupa dig inom ämnet.
  • Pris: 10 800 exkl. moms

Kursledare

Display johan westerlund2

Johan Westerlund

Johan är brandingenjör med påbyggnadsutbildningen för räddningstjänstpersonal. Han arbetar på Briab som teamledare med brandskyddsprojektering, intern- och externutbildning samt verksamhetsutveckling. Johan är certifierad sakkunnig inom brandskydd (SAK 3), nivå K.

Display malin  s dert rns

Malin Niklasson

Malin är utbildad brandingenjör vid Luleå tekniska universitet och arbetar på Södertörns brandförsvarsförbund. Hon var tidigare projekterande brandkonsult och nu har hon ett särskilt samordningsansvar för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO). Hon arbetar även i en operativ ledningsfunktion.

Display sebastian bild 1 roterad

Sebastian Levin

Sebastian är brandingenjör och civilingenjör i riskhantering. Sebastian arbetar på Södertörns brandförsvarsförbund sedan 2016 med ett särskilt ansvar för frågor som rör plan- och bygg. Han arbetar även i en operativ ledningsfunktion.

Display therese s ny bild

Therese Samuelsson

Therese är utbildad brandingenjör och civilingenjör inom brandteknik och arbetar sedan 2013 på teknikkonsultföretaget Briab. Therese arbetar som brandskyddsprojektör med specialisering inom analytisk verifiering av byggnaders brandskydd. Sedan 2017 är Therese certifierad sakkunnig inom brandskydd (SAK 3), nivå K. 

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program