Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Konferens: Trygg och säker vård från graviditet till eftervård

En trygg förlossningsupplevelse börjar vid första besöket

Trots att den svenska förlossningsvården idag ligger i framkant uppstår ständigt nya utmaningar. En trygg vårdupplevelse för den gravida avspeglas genom hela vårdkedjan, från det första besöket till det sista. Det är en resa som utmärks av en allt större efterfrågan på individanpassad vård – där varken patient eller vårdpersonal faller mellan stolarna.

Inspireras av goda exempel och utvecklas på din arbetsplats 

Välkommen att boka in dig på vårens efterlängtade konferens ”Trygg och säker vård från graviditet till eftervård”.  På förfrågan känns det väldigt roligt att erbjuda denna konferens igen i mars 2019. Programmet är fyllt med nya inspirerande talare och intressanta praktikfall som ger goda exempel på välfungerande vård för gravida och nyblivna mammor. ”Trygg och säker vård från graviditet till eftervård” är konferensen där vi lyfter olika förbättringsarbeten, delar med oss av våra utmaningar och hyllar våra framgångar.

Varmt välkommen!

Ur konferensprogrammet:


  • Så har vi lyckats minska antalet sfinkterrupturer < 1 %

  • Konkreta tips för träning och rehabilitering av bäckenbotten

  • Vad är det som gör att antalet ingrepp under förlossning ökar?

  • Delat ansvar för tryggare amningsstart – förberedelse under graviditeten

  • Jämlik vård – att skapa en bro mellan det svenska sjukvårdssystemet och den blivande mamman


  • Målgrupp: Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom mödravården – på mödravårdscentral, förlossningsavdelning, BB, kvinnosjukvården, m.m.
  • Pris: 6 900 exkl. moms

 

Talare

Display agneta westergren

Agneta Westergren

Antalet ingrepp inom förlossningsvården ökar – så påverkas vi

Agneta Westergren, barnmorska och doktorand vid Umeå universitet

Display caroline lindvall

Caroline Lindvall

INFÖR – individuell förlossningsförberedelse för utlandsfödda

Caroline Lindvall, barnmorska, Södertälje sjukhus och Mimansa Madheden, barnmorska, Södertälje sjukhus

Display elisabeth hj rtmyr

Elisabeth Hjärtmyr

Brister i vårdkedjan

Elisabeth Hjärtmyr är utbildad barnmorska, barnsjuksköterska samt amningsspecialist och en uppskattad föreläsare.

Display hanna mair

Hanna Mair

Sammanhållen vård – tips för att främja en amningsvänlig vårdkedja

Hanna Mair, barnmorska och reg IBCLC (International Board of Lactational Consultant), Tyresö och Gullmarsplans barnmorskemottagning

Display ingegerd hildingsson

Ingegerd Hildingsson

»Barnmorska hela vägen« 2 år efter uppstart

Ingegerd Hildingsson, forskningsledare och professor i reproduktiv hälsa vid Uppsala universitet och Ulrica Sjöstrand, projektledare, Landstinget Västernorrland

Display inger almelund

Inger Almelund

En satsning för att förbättra psykisk hälsa för kvinnor – före, under och efter graviditet

Inger Almelund, projektledare, Region Halland och Mersa Granov, gruppledare, Region Halland

Display jenny kugelberg

Jenny Kugelberg

Motverka och följa upp bäckenbottenskador – rehabilitering

Jenny Kugelberg, enhetschef Nacka, Tyresö och Gullmarsplans barnmorskemottagningar

Display johanna bjork

Johanna Björk

Bemötandet som ger tryggare och säkrare föräldrar

Johanna Björk är konsult, pedagog och handledare med mångårig erfarenhet inom psykiatrin

Display kristina holmsten zoltan zavaczki

Kristina Holmsten & Zoltan Zavaczki

Så har vi lyckats minska antalet sfinkterrupturer < 1 %

Kristina Holmsten, barnmorska och vårdutvecklare, Hudiksvalls sjukhus och Zoltan Zavaczki, förlossningsläkare, Hudiksvalls

sjukhus

Display mersa granov

Mersa Granov

En satsning för att förbättra psykisk hälsa för kvinnor – före, under och efter graviditet

Mersa Granov, gruppledare, Region Halland och Inger Almelund, projektledare, Region Halland

Display mimansa madheden

Mimansa Madheden

INFÖR – individuell förlossningsförberedelse för utlandsfödda

Mimansa Madheden, barnmorska, Södertälje sjukhus och Caroline Lindvall, barnmorska, Södertälje sjukhus

Display ulrica sj strand

Ulrica Sjöstrand

»Barnmorska hela vägen« 2 år efter uppstart

Ulrica Sjöstrand, projektledare, Landstinget Västernorrland och Ingegerd Hildingsson, forskningsledare och professor i

reproduktiv hälsa vid Uppsala universitet

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program