Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Små avloppsanläggningar

Otillräcklig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp bidrar till övergödningen i våra vattendrag, sjöar och kustvatten. Avloppsvatten som inte renas innebär dessutom en risk för smitta om dricksvatten eller badvatten förorenas. Sedan 1999 finns det krav på resurshushållning och kretslopp, och den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft.

Genom att säkerställa att samtliga enskilda avlopp lever upp till dagens miljökrav bidrar du som miljö- och hälsoskyddsinspektör till det viktiga arbetet att säkerställa en god miljö och hälsa. Under den här kursen får du en grundlig genomgång av viktig juridik som rör tillsyns- och tillståndsärenden, samt gränslandet mellan miljöbalken och den nya förvaltningslagen. Du får fördjupade kunskaper om viteslagen, delgivningslagen och andra viktiga författningar för området. Hur kan du ställa krav och utfärda förbud med lagstöd, och vad gäller vid omprövning och rättelse? Hur ser utredningsansvaret ut vid tillståndsprövning och tillsyn, och hur ser förhållandet ut till lag om allmänna vattentjänster?

Ta chansen att ställa dina specifika frågor till kursledaren och träffa branschkollegor från hela landet.

5 anledningar att gå på kursen:  • Så påverkar den nya förvaltningslagen din ärendehandläggning
  • Du får kunskap om den senaste juridiken och hur du på bästa sätt tillämpar den i ditt arbete
  • Hur vi ska få fart på resurshushållningskravet?
  • Få tips och råd för att kunna skriva beslut som håller och minskar risken för överklaganden och långvariga processer
  • Rättssäkra din ärendehandläggning av enskilda avlopp  • Målgrupp: Både nya och erfarna miljö- och hälsoskyddshandläggare som hanterar tillsyn och tillståndsprövningar av små avloppsanläggningar (enskilda avlopp)
  • Pris: 10 800 exkl. moms

Utbildningsledare

Display jonas christensen

Jonas Christensen

Jonas Christensen, jur.dr i miljörätt, är sedan många år juridisk expert på Avloppsguiden.se samt Dagvattenguiden.se. För Havs- och vattenmyndigheten har Jonas varit expert i arbetet med att ta fram förslag för en ny föreskrift om små avlopp.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program