Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Praktisk tillämpning av LSS – juridik och lagtolkning i praktiken

LSS, lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade, är en snårig lagstiftning som har gett upphov till omfattande medial uppmärksamhet senaste åren och ställer stora krav på en rättssäker handläggning. Skär­pta krav på vil­ken funktionsnedsättning som berättigar till olika insatser har skapar oro hos brukare och lett till stora konsekvenser för de behövande. 

Att arbeta inom LSS innebär att du måste tolka en mycket komplex lagstiftning, samtidigt som du vill vara trygg i att dina beslut är både välgrundade och rättssäkra. Balansgången mellan den berättigades egen uppfattning och lagstiftningens intention, samt hänsynstagande till praxis och de senaste domsluten gör bedömningen svår. Många handläggare upplever även ökade förväntningar från LSS- berättigade. Denna kurs är framtagen för att du ska få en gedigen utbildning i LSS, med ökad kunskap gränsdragningsproblematik, lagtolkning och rättssäker handläggning i praktiken.

5 anledningar att gå på kursen:  • Du får fördjupande kunskaper om hur du ska tolka och tillämpa LSS-lagstiftningen
  • Konkreta verktyg för att rättssäkra din handläggning
  • Genomgång av aktuell rättspraxis och JO-avgöranden att dra lärdom från
  • Personlig assistans – så gör du rätt bedömning av behov och omfattning
  • Övriga insatser – få koll på särskilda villkor enligt förarbeten och modern praxis  • Målgrupp: Kursen är lämpad för dig som arbetar som LSS-handläggare, biståndshandläggare, socialsekreterare eller på annat sätt har en tjänst som gör att du bör ha god kunskap om LSS-lagstiftningen
  • Pris: 8 900 exkl. moms

Kursledare

Display finn kronsporre

Finn Kronsporre

Finn är jurist och specialiserad inom socialrätt. Han har mångårig erfarenhet som processförare och rådgivare kring insatser för funktionshindrade, framför allt enligt LSS och personlig assistans. Finn är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare för såväl kommuner som för privata aktörer.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program