Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Säkerhetsanalys för rätt säkerhetsskyddsåtgärder

Förändrad hotbild och ny säkerhetsskyddslag

Säkerhetsarbete kan vara svårt, men författningarna är tydliga när det gäller ansvarsfrågan. Under denna kurs får du praktiska verktyg som effektiviserar ditt arbete. Du lär dig även att kommunicera analysens slutsatser med chefer, verksamheter och målgrupper för bästa effekt.

Hur påverkas du av den nya säkerhetsskyddslagen som gäller från
den 1 januari 2019?

Förslaget till ny lag innebär förändringar som svarar bättre mot de förändrade kraven på säkerhetsskyddet. På kursen diskuterar vi den förändrade hotbilden och vad denna innebär både i din roll samt för samhällsviktiga funktioner och för säkerhetskänslig verksamhet.

Ur kursens innehåll: • Hur påverkas din yrkesroll när hotbilden förändras? • Ny säkerhetsskyddslag och dess påverkan på analysen • Vilka förändringar i säkerhetsskyddslagen kräver andra arbetssätt? • Hur styr du säkerhetsskyddsarbetet på ett effektivt sätt? • Ansvarsfördelning – aktörer och roller beroende på kompetenser • Vilka krav behöver du ställa på informationssäkerhet och IT-säkerhet i din organisation? • Hur tränar ni tillämpning utifrån verkliga händelser på bästa sätt? • Workshop – så genomför du en lyckad säkerhetsanalys


 • Datum: 2018-09-26 - 2018-09-27
 • Typ: Kurs
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar med och ansvarar för säkerhetsfrågor inom offentlig sektor t. ex. som säkerhetschef, säkerhetssamordnare, beredskapsansvarig, verksamhetschef, kommunchef, kommunalrådsordförande m.fl.

Kursledare

Display bo carlsson

Bo Karlsson

Bo Karlsson är före detta säkerhetschef vid Försvarets Materielverk (FMV), Rikspolisstyrelsen och Skatteverket där han har arbetat med säkerhets- och verksamhetsskydd. Han har mångårig erfarenhet från ledande positioner där strategisk säkerhetsstyrning varit en bärande del i verksamheten. 

Display robert

Robert Nilsson

Robert Nilsson har haft anställningar vars arbetsuppgifter omfattats av sådana sekretessnivåer att säkerhetsskyddslagen behövts tillämpats praktiskt i verksamheten. Han har bland annat varit programansvarig för utvecklingen av civilt försvar vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Han har även arbetat med säkerhetsfrågor i Regeringskansliet, vid andra myndigheter och i näringslivet. 

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program