Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Ventilation och luftflöden – grundkurs

Lär dig användbara tekniker för bedömning av ventilation och luftflöden 

För att inomhusmiljön ska bli bra behövs väl fungerande ventilation som är anpassad till den aktuella verksamheten och som är lämplig med hänsyn till den aktuella byggnadens utformning. För att kunna hantera inomhusmiljöfrågor med framgång krävs därför att man har förmågan att se helheten, där ventilationssystemets funktion är en av flera viktiga delar.

Konkreta verktyg och mätövning

Kursen blandar teori med mätövningar som ger dig större förståelse för ventilationsteknik och luftflöden. Du lär dig mer om de vanligaste problemen i byggnader och bostäder, hur du avläser OVK-protokoll och tolkar regelverken. 

Fem skäl att gå kursen:  • Lär dig att avgöra om det är rätt ventilationslösning för byggnaden och dess verksamhet


  • Hur avgör du om ventilationsflödena är tillräckliga?


  • Så använder du OVK i ditt arbete för bra luftkvalitet


  • Lär dig metoder för att kontrollera spridning av matos vid FTX-ventilation

  • Få koll på mätinstrument, mätmetoder och luftflödesmätningar i praktiken


Några korta frågor till kursledare Daniel Olsson:

Hur är du som kursledare?
– Jag försöker väva in diskussioner som en naturlig del av undervisningen. Ibland med något provokativt påstående för att få igång det hela. Min erfarenhet är att diskussioner och gemensamma resonemang ger en djupare och framförallt bredare förståelse av ämnet. Ingen människa kan, eller har erfarenhet av allt men tillsammans täcker vi in ämnet bra.

Vad vill du att deltagarna ska få med sig hem från kursen?
– Det är en hel del det! Efter kursen skall deltagarna bl.a. veta vilka olika grundtyper av ventilationssystem som finns och deras för- och nackdelar. De skall känna till de vanligaste felen och bristerna med dessa, hur de upptäcks och förslag på åtgärder. De skall även kunna de viktigaste delarna av vad regelverken säger om ventilation samt hur de skall tolkas. Luftflödesmätning och hantering av mätinstrument är en stor del av kursen. Efter avslutad kurs skall deltagarna själva kunna avgöra om ventilationsflödena är tillräckliga. De skall även ha förståelse för hur mätresultat kan/skall tolkas och veta vilka svårigheter och begränsningar som finns.

Vad är den vanligaste frågan du brukar få om ventilation?
– Det är nog något om självdragsventilation eller OVK!

Kommer du gå igenom självdragsventilation eller OVK på kursen?
– Ja vi lägger stor vikt vid detta. Hur stort utrymme det får beror även på kursdeltagarna från gång till gång. Jag försöker alltid behovsanpassa undervisningen och diskussionerna efter kursdeltagarnas förkunskaper och intressen.

  • Målgrupp: Du som arbetar med inomhusmiljöfrågor, exempelvis som miljöinspektör, fastighetsförvaltare, verksamhets- eller lokalansvarig.
  • Pris: 10 800 exkl. moms

Utbildningsledare

Display daniel olsson

Daniel Olsson

Daniel Olsson (Teknologie Licentiat) arbetar sedan 16 år på teknikkonsultföretaget CIT Energy Management med frågor om inomhusmiljö och effektiv energianvändning. Arbetet omfattar bland annat att fastställa inomhusmiljö och energistatus genom mätningar och besiktningar, utredningar och ana­lyser. Daniel har även medverkat som kursledare inom nämnda verksamhetsområden för olika högskolor, företag och organisationer. 

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program