Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Ventilation och luftflöden – grundkurs

Lär dig användbara tekniker för bedömning av ventilation och luftflöden 

För att inomhusmiljön ska bli bra behövs väl fungerande ventilation som är anpassad till den aktuella verksamheten och som är lämplig med hänsyn till den aktuella byggnadens utformning. För att kunna hantera inomhusmiljöfrågor med framgång krävs därför att man har förmågan att se helheten, där ventilationssystemets funktion är en av flera viktiga delar.

Konkreta verktyg och mätövning

Kursen blandar teori med mätövningar som ger dig större förståelse för ventilationsteknik och luftflöden. Du lär dig mer om de vanligaste problemen i byggnader och bostäder, hur du avläser OVK-protokoll och tolkar regelverken. 

Fem skäl att gå kursen:  • Lär dig att avgöra om det är rätt ventilationslösning för byggnaden och dess verksamhet


  • Hur avgör du om ventilationsflödena är tillräckliga?


  • Så använder du OVK i ditt arbete för bra luftkvalitet


  • Lär dig metoder för att kontrollera spridning av matos vid FTX-ventilation

  • Få koll på mätinstrument, mätmetoder och luftflödesmätningar i praktiken

  • Datum: 2019-04-08 - 2019-04-09
  • Typ: Kurs
  • Pris: 10 800 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Du som arbetar med inomhusmiljöfrågor, exempelvis som miljöinspektör, fastighetsförvaltare, verksamhets- eller lokalansvarig.

Kursledare

Display daniel olsson

Daniel Olsson

Daniel Olsson (Teknologie Licentiat) arbetar sedan 16 år på teknikkonsultföretaget CIT Energy Management med frågor om inomhusmiljö och effektiv energianvändning. Arbetet omfattar bland annat att fastställa inomhusmiljö och energistatus genom mätningar och besiktningar, utredningar och ana­lyser. Daniel har även medverkat som kursledare inom nämnda verksamhetsområden för olika högskolor, företag och organisationer. 

 

 

Boka

 

Frågor?

Bild ue

Namn: Ulrika Edholm

Tel: 0761421435

Ladda ner program