Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Ventilation och luftflöden – grundkurs • Praktiska metoder för mätning av luftflöden
 • Lär dig ställa rätt krav
 • Ventilation ur ett medicinskt perspektivFör att inomhusmiljön ska bli bra behövs väl fungerande ventilation som är anpassad till den aktuella verksamheten och som är lämplig med hänsyn till den aktuella byggnadens utformning. För att kunna hantera inomhusmiljöfrågor med framgång krävs därför att man har förmågan att se helheten, där ventilationssystemets funktion är en av flera viktiga delar.

Vi har kokat ner de vanligaste frågeställningarna i en fördjupande och interaktiv kurs som ger dig större förståelse av ventilationssystem och luftflöden både ur ett tekniskt perspektiv och ur ett hälsoperspektiv.

Konkreta verktyg och workshop

Under kursen får du konkreta verktyg för att mäta luftflöden och du lär dig om olika aspekter utifrån olika typer av lokaler. I denna kurs varvas teori och tolkning av regelverk med diskussioner och en workshop där du får djupare förståelse för flödesmätning.

Kursen ger dig kunskaper om: • Hur du känner igen olika ventilationstyper • Vanliga problem och störningar orsakade av ventilationssystem • Ventilationssystemens för- och nackdelar • Olika mätinstrument och mätmetoder • Hur du gör olika typer av luftflödesmätningar • Så undviker du de vanligaste fällorna vid ventilationskontroller • Vanliga problem och utmaningar med olika typer av lokaler • Hur du använder OVK i ditt arbete för bra luftkvalitet? • Så tolkar du regelverken för krav på inomhusluft (BBR och andra regelverk)


 

 • Datum: 2018-10-03 - 2018-10-04
 • Typ: Kurs
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Du som arbetar med inomhusmiljöfrågor, exempelvis som miljöinspektör, fastighetsförvaltare, verksamhets- eller lokalansvarig.

Kursledare

Display daniel olsson

Daniel Olsson

Daniel Olsson (Teknologie Licentiat) arbetar sedan 16 år på teknikkonsultföretaget CIT Energy Management med frågor om inomhusmiljö och effektiv energianvändning. Arbetet omfattar bland annat att fastställa inomhusmiljö och energistatus genom mätningar och besiktningar, utredningar och ana­lyser. Daniel har även medverkat som kursledare inom nämnda verksamhetsområde för olika högskolor, företag och organisationer.  Daniel är huvudkursledare och håller i hela kursen utom det medicinska avsnittet där Kjell Andersson är kursledare.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01