Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Ventilation och luftflöden – grundkurs

Praktiska verktyg för bedömning av ventilation och luftflöden 

För att inomhusmiljön ska bli bra behövs väl fungerande ventilation som är anpassad till den aktuella verksamheten och som är lämplig med hänsyn till den aktuella byggnadens utformning. För att kunna hantera inomhusmiljöfrågor med framgång krävs därför att man har förmågan att se helheten, där ventilationssystemets funktion är en av flera viktiga delar.

Konkreta verktyg och mätövning

Denna fördjupande och interaktiva kurs som ger dig större förståelse för ventilationsteknik och luftflöden. Under kursen får du konkreta verktyg för att mäta luftflöden och du lär dig om olika aspekter utifrån olika typer av lokaler. Teori och tolkning av regelverk varvas med diskussioner och en workshop där du får djupare förståelse för flödesmätning

Ur kursens innehåll: • Vad kännetecknar olika ventilationstyper? • Är det rätt ventilationslösning för byggnaden och dess verksamhet? • Fel och brister hos olika ventilationslösningar • Ventilationsfilter – vilka filterklasser behövs och hur ofta ska filtren bytas? • Ventilationsåtgärder mot radon • Spridning av matos vid FTX-ventilation – hur kontrolleras och åtgärdas detta? • Hur avgör du om ventilationsflödena är tillräckliga? • Så använder du OVK i ditt arbete för bra luftkvalitet • Så tolkar du regelverken för krav på inomhusluft (BBR och andra regelverk) • Mätinstrument, mätmetoder och luftflödesmätningar i praktiken


 • Datum: 2018-10-03 - 2018-10-04
 • Typ: Kurs
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Du som arbetar med inomhusmiljöfrågor, exempelvis som miljöinspektör, fastighetsförvaltare, verksamhets- eller lokalansvarig.

Kursledare

Display daniel olsson

Daniel Olsson

Daniel Olsson (Teknologie Licentiat) arbetar sedan 16 år på teknikkonsultföretaget CIT Energy Management med frågor om inomhusmiljö och effektiv energianvändning. Arbetet omfattar bland annat att fastställa inomhusmiljö och energistatus genom mätningar och besiktningar, utredningar och ana­lyser. Daniel har även medverkat som kursledare inom nämnda verksamhetsområden för olika högskolor, företag och organisationer. 

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program