Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Barnhandläggning i LSS – rättssäker och behovsanpassad bedömning av barn och unga

Hur kan du som LSS-handläggare tillgodose behovet hos barn och unga på bästa sätt?

Denna kurs ger dig som LSS-handläggare de verktyg du behöver för att kunna göra rättssäkra och korrekta bedömningar av insatser till barn och unga med funktionsnedsättning. Under kursen får du utbildning i den viktiga juridiken, med uppdaterad lagstiftning och aktuella rättsfall att dra lärdom ifrån. Du får även praktiska verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete. Hur kan du göra personkretsbedömningar på bästa sätt, och hur bedömer du omfattningen av assistans och andra viktiga insatser? Känn dig säkrare i din bedömning och undvik överklaganden och långvariga processer.

Barn med NPF – öka dina kunskaper

Under kursens andra dag ligger fokus på barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), där du får ökad diagnoskännedom och ta del av den senaste forskningen. Vilka vanliga behov har barn med ADHD och ASD, och hur kan du möta dem på bästa sätt? Har ADHD och autism ökat, och hur går det för barn med NPF-diagnoser på sikt? Du får även konkreta tips och praktiska förhållningssätt för att lyckas i kommunikationen med barn med NPF-diagnoser.

  • Målgrupp: LSS-handläggare och enhetschefer inom LSS
  • Pris: 8 900 exkl. moms

Kursledare

Display anders

Anders Moberg

Anders Moberg är utbildad informatör om asperger syndrom och har en bakgrund som ungdomsledare i Attention UNG. Anders har en gedigen kunskap om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har idag en mångårig erfarenhet av att utbilda om diagnoserna. 

Display bild katarina lindblad

Katarina Lindblad

Katarina Lindblad är jurist och har specialiserat sig inom social- och förvaltningsrätt som hon ofta utbildar och föreläser inom. Katarina har sedan tidigare mångårig erfarenhet som socionom, chef och LSS-handläggare inom socialtjänsten. Hon har även arbetat som chef för enskild verksamhet inom personlig assistans.

Display per gustafsson bild

Per Gustafsson

Per Gustafsson är överläkare och professor emeritus i barn och ungdomspsykiatri i Linköping. Han har arbetat med barn och ungdomar med ADHD och asperger/ autism i drygt 25 år och deltagit behandlingsstudier både med traditionella läkemedel och alternativa metoder. För närvarande deltar han i studier av ungdomar med asperger/autism med funktionell hjärnavbildning.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program