Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Barnhandläggning i LSS – rättssäker och behovsanpassad bedömning av barn och unga

Hur kan du som LSS-handläggare tillgodose behovet hos barn och unga på bästa sätt?

Denna kurs ger dig som LSS-handläggare de verktyg du behöver för att kunna göra rättssäkra och korrekta bedömningar av insatser till barn och unga med funktionsnedsättning. Under kursen får du utbildning i den viktiga juridiken, med uppdaterad lagstiftning och aktuella rättsfall att dra lärdom ifrån. Du får även praktiska verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete. Hur kan du göra personkretsbedömningar på bästa sätt, och hur bedömer du omfattningen av assistans och andra viktiga insatser? Känn dig säkrare i din bedömning och undvik överklaganden och långvariga processer.

Barn med NPF – öka dina kunskaper

Under kursens andra dag ligger fokus på bemötande samt barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vilka vanliga behov har barn med ADHD och ASD, och hur kan du möta dem på bästa sätt? Vad är skillnaden mellan diagnos och särskilda behov, och hur kan du som handläggare hantera etiska dilemman i ditt arbete på bästa sätt? Du får du får ökad diagnoskännedom, konkreta verktyg och praktiska förhållningssätt som skapar positiva möten med barnen.

  • Datum: 2018-10-10 - 2018-10-11
  • Typ: Kurs
  • Pris: 8 900 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: LSS-handläggare och enhetschefer inom LSS

Kursledare

Display anders

Anders Moberg

Anders Moberg är utbildad informatör om asperger syndrom och har en bakgrund som ungdomsledare i Attention UNG. Anders har en gedigen kunskap om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har idag en mångårig erfarenhet av att utbilda om diagnoserna. 

Display johanna bjork

Johanna Björk

Johanna Björk är konsult, pedagog och handledare med mångårig erfarenhet som ADHD-konsulent. Johannas spetskompetens är förmågan att motivera och utveckla det anpassade ledarskapet hos andra samt att driva och utveckla grupper mot uppsatta mål. Hon har lång erfarenhet av att leda personer med funktionsnedsättningar och kognitiva svårigheter. Johanna brinner för att föra ut bemötandets viktiga betydelse och hur du som chef kan utveckla ditt bemötande för att skapa det ledarskap du vill uppnå.

Display bild katarina lindblad

Katarina Lindblad

Katarina Lindblad är jurist och har specialiserat sig inom social- och förvaltningsrätt som hon ofta utbildar och föreläser inom. Katarina har sedan tidigare mångårig erfarenhet som socionom, chef och LSS-handläggare inom socialtjänsten. Hon har även arbetat som chef för enskild verksamhet inom personlig assistans.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program