Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan

Lär dig att skapa en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan och klassificeringsstruktur.

  • Målgrupp: Arkivarier, arkivassistenter, registratorer, dokumentcontrollers och andra som behöver kunskap om hur man arbetar fram en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan och klassificeringsstruktur.
  • Pris: 6 900 kr exkl moms

Vad behöver du tänka på när du ska bygga en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan
med klassificeringsstruktur? Det är viktigt att identifiera ambitionsnivån och detaljeringsgraden
och att veta vilka delar som behöver ingå. En viktig del är klassificeringsstrukturen. På kursen
tittar vi lite extra på den men går också igenom övriga delar såsom processbeskrivningar,
systemdokumentation, strategi för bevarande m.m. Dokumenthanteringsplanens
koppling till arkivredovisningen behandlas också.
Vi går helt enkelt igenom de olika momenten - steg för steg.

Utbildningsledare

Display jan appelquist

Jan Appelquist

Jan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och leder diarieförings- och arkiveringskurserna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringskurser för chefer. Jan är också ansvarig för och leder olika utbildningar om dokumenthantering. Han genomför ofta uppdragsutbildningar på olika statliga och kommunala myndigheter samt är författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Namn: Elisabeth Dahlström

Mob: 0709-12 96 11

Ladda ner program