Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Effektivare patientflöde i sjukvården

Förändringsarbete i sjukvården för ökad tillgänglighet

Svensk hälso- och sjukvård ska vara tillgänglig, kvalitetssäkrad och trygg med patientens behov i centrum. För att lyckas uppnå detta krävs ett effektivt patientflöde som möter dagens, och morgondagens, efterfrågan på sjukvård.

Resurs- och tidseffektiva patientflöden

Under denna konferens får du ta del av förbättringsarbeten som genomförts inom olika landsting för att skapa rätt förutsättningar för ett resurs- och tidseffektivt flöde. Du får bl.a. goda exempel på hur vi kan arbeta med kompetenskartläggning för att använda befintliga resurser på bästa sätt, hur ett mångårigt kvalitetsarbete har skapat bättre flöden och vilka förutsättningar som krävs för att optimera effekten av ett förbättringsarbete.

Förutom inspirerande föreläsningar finns god tid för diskussioner och erfarenhetsutbyten – missa inte möjligheten att ta del av konkreta arbetssätt som fungerar i praktiken samt att benchmarka din verksamhet. 

Ur konferensens innehåll:  • Processorientering och patientcentrerade flöden – hur lyckas vi i praktiken?
  • Förändringsarbete som minskade kötiden från 120 till 30 dagar
  • Patientsäkerhet i ett effektivt flöde
  • Hur koordinerar vi resurser inom sjukvården idag? Hur kan vi tänka annorlunda?
  • Så lyckas vi kombinera det visionära med det dagliga arbetet
  • Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård – följ de nya lagkraven och uppnå höga mål med förbättringsarbetet
  • Förhållningssätt och bemötande av patienter för ett bättre flöde
  • Effektivare resursutnyttjning av befintlig kompetens  • Målgrupp: Verksamhetschefer, enhetschefer, vårdenhetschefer, avdelningschef, vårdplatskoordinatorer, vårdplatsplanerare, flödesansvariga inom sjukvården.
  • Pris: 6 900 exkl. moms