Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Upphandling och inköp för chefer i offentlig sektor

Grundläggande om LOU • Framgångsrika inköp och upphandlingar • Hantera dina avtal och leverantörer

Oavsett vilken chefsbefattning du har i offentlig sektor kommer du att i större eller mindre utsträckning komma i kontakt med upphandling. För många chefer är det till och med en förutsättning att lyckas med sina upphandlingar för att lyckas med sitt uppdrag. Den här utbildningen är speciellt framtagen för dig som är chef i offentlig sektor men inte har upphandling och inköp som din huvudsakliga arbetsuppgift. På utbildningen får du lära dig grunderna i lagen om offentlig upphandling (LOU) men även mycket annat om upphandling och inköp som är nödvändigt för att du ska lyckas i din roll som chef.

Ur kursinnehållet: • Grundläggande om LOU  • För vilka inköp gäller LOU?  • När får du direktupphandla?  • Ramavtal – vad är det och hur kan det underlätta ditt arbete?  • Kravställning och anbudsutvärdering    • Överprövning

 • Inköpskoll  • Enkla analyser för att få bättre koll på dina leverantörer och inköp  • Vilka köp är viktigast att fokusera på?

 • Planering och framförhållning  • Säkerställ att du och din organisation har relevanta avtal på plats när ni behöver dem  • Hur blir upphandling en del av din verksamhetsplanering

 • Kompetens  • Vilken kompetens behöver du och dina medarbetare ha  • Rollfördelning – vad gör du och dina medarbetare och vad kan du förvänta dig att upphandlingsavdelningen och andra gör?

 • Avtalsförvaltning  • Skapa en struktur för att hantera dina leverantörer och avtal  • Innebörden av att vara avtalsägare  • Sätt att hantera bristande leveranser
 • Målgrupp: Chefer inom offentlig sektor
 • Pris: 7 900 exkl. moms

Kursledare

Display magnus nilsson

Magnus Nilsson

Magnus Nilsson är upphandlingskonsult och har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med offentlig upphandling. Han arbetar med att hjälpa offentliga myndigheter i sin inköpsverksamhet både genom utformande av långsiktiga strategier men även som stöd vid genomförande av upphandlingar och avrop genom förnyad konkurrensutsättning. Magnus har tidigare bl.a. arbetat den dåvarande tillsynsmyndigheten Nämnden för offentlig upphandling, NOU, (nuvarande KKV) med tillsyn, information och regeringsstöd. Han har deltagit i flera svenska och internationella arbetsgrupper om offentlig upphandling.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program