Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Effektivare samhällsbyggnadsprocess

Intensivkurs för dig inom samhällsbyggnadsområdet 

Syftet med denna fördjupade intensivkurs är att ge dig värdefulla kunskaper och genvägar inom samhällsbyggnadsprocessen som annars tar dig flera år att förvärva. Under ledning av Christina Leifman, samhällsbyggnadschef och jurist, får du chansen att fördjupa dig i aktuell rättspraxis och lära dig att planera och genomföra projekt i samhällsbyggnadsprocessen.

Kursen har ett praktiskt fokus med workshops där vi kopplar till lärdomar från verkliga uppdrag. Du får även metoder och checklistor som säkerställer  välfungerande processer i alla delar av ditt uppdrag såväl som välfungerande digitala verktyg.

7 anledningar att delta:  • Lär dig planera och genomföra ett projekt på ett strukturerat och effektivt sätt
  • Du får fördjupade kunskaper om aktuellt regelverk och rättspraxis
  • Du får ta del av digitala rapporteringsverktyg
  • Lär dig välja rätt metoder för planering och upprättande av tidplaner
  • Du får fördjupade kunskaper om aktuellt regelverk och styrdokument
  • Verktyg för att säkra rätt kommunikationsstil för bättre utfall i dina projekt
  • Vägledning för hur du förbereder ett ärende inför beslut i en kommunal nämnd  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som driver projekt eller vill öka din kunskapsnivå inom olika delar av samhällsbyggnadsområdet
  • Pris: 9 800 exkl. moms

Kurstider

Dag 1
09.00 Registrering, kaffe och smörgås
09.30 Kursen inleds
12.15 Lunch
14.30 Eftermiddagskaffe
16.30 Kursdagen avslutas

Dag 2
09.00 Andra kursdagen inleds
10.30 Förmiddagskaffe
12.15 Lunch
14.30 Eftermiddagskaffe
16.00 Kursen avslutas

Kursledare

Display christina leifman  1

Christina Leifman

Christina Leifman är jurist med specialinriktning fastighetsrätt och avtalsrätt. Hon har även universitetsutbildning inom miljörätt och miljövård. Christina är stadsbyggnadschef i Sollentuna kommun med ansvar för plan- och exploateringsfrågor, övergripande miljö- och klimatstrategiska frågor samt utbyggnaden av kommunens största stadsutvecklingsområde Väsjön. Christina har tidigare arbetat på stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad som chef för strategiska avdelningen och under 10 år varit verksam på Regeringskansliet med speciellt fokus på fysisk planering.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program