Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Effektivare samhällsbyggnadsprocess

Samhällsbyggnadsprocessen är komplicerad med många fallgropar och aktörer som måste samspela. För att lyckas att leda projekt i en politiskt styrd organisation behöver du verktyg för att upprätta effektiva processer, god kännedom om lagar, regler och styrdokument och en skicklig kommunikativ förmåga.

Syftet med denna praktiska kurs är att ge dig fördjupade kunskaper om hur lagar och regler, praktisk projektstyrning och effektiv kommunikation ger mer effektiva samhällsbyggnadsprocesser. Kursen har ett praktiskt fokus och varvar föreläsning med workshops där vi kopplar till lärdomar från verkliga uppdrag. Vi går bland annat igenom exempel på projektstyrning från Sollentuna kommun och ”Väsjöprojektet”. Under kvalificerad ledning får du handfasta tips och stöd i hur du i hur du bäst bygger ett effektivt stadsbyggnadsprojekt.

5 anledningar att delta på kursen:


 • Lär dig planera, genomföra och avsluta ett projekt på ett strukturerat och effektivt sätt

 • Så väljer du rätt metoder för planering och upprättande av tidplaner

 • Du får fördjupade kunskaper om aktuellt regelverk och styrdokument

 • Verktyg för att säkra rätt kommunikationsstil för bättre utfall i dina projekt

 • Vägledning för hur du förbereder ett ärende inför beslut i en kommunal nämnd

 • Datum: 2018-11-13 - 2018-11-14
 • Typ: Kurs
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som är verksam inom olika delar av samhällsbyggnadsområdet så som planhandläggare, exploateringsingenjör, projektledare stadsbyggnadskontor, projektledare på gatu- och fastighetskontor, kommunstrateg eller bygglovshandläggare

Kursledare

Display christina leifman 1

Christina Leifman

Christina Leifman är jurist med specialinriktning fastighetsrätt och avtalsrätt. Hon har även universitetsutbildning inom miljörätt och miljövård. Christina är stadsbyggnadschef i Sollentuna kommun med ansvar för plan- och exploateringsfrågor, övergripande miljö- och klimatstrategiska frågor samt utbyggnaden av kommunens största stadsutvecklingsområde Väsjön. Christina har tidigare arbetat på stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad som chef för strategiska avdelningen och under 10 år varit verksam på Regeringskansliet med speciellt fokus på fysisk planering.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program