Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Förvaltningsrätt för chefer

För effektiv och rättssäker myndighetsutövning

Under denna kurs går vi igenom de regler som chefer behöver kunna för att arbeta i den offentliga sektorn. Kursen vänder sig till dig som behöver kunskaper om vad som gäller, eller för dig som vill uppdatera dina kunskaper. Syftet är att du som chef ska få förståelse för det regelverk som styr den offentliga sektorn.

Ur kursinnehållet: • Hur den politiska förvaltningen fungerar – arbetsfördelningen mellan riksdag, regering och myndigheter
 • Förvaltningens rättsliga grunder – vilka krav ställs på myndigheternas chefer och tjänstemän?
 • Lagstiftningsprocessen – hur kommer en lag till?
 • Regeringsformens krav på myndigheternas ärendehantering, såsom saklighet och opartiskhet
 • Styrelsens och ledningens roll i arbetsordning, delegationsordning, ställföreträdare m.m.
 • Förvaltningslagen och ärendegången, samt ansvarsfördelning i ärendehandläggningen
 • Kontrollmakten JO, JK, Riksrevisionen och tillsynsmyndigheter
 • Offentlighetsprincipen och sekretessbestämmelser – vilka handlingar har allmänheten rätt till insyn i?
 • Hur hantera jävsituationer och undvika givande och tagande av muta?
 • Tjänstefel och bisysslor
Efter kursen har du fördjupad kunskap om relevant lagstiftning så att du som chef ser till att verksamhetens myndighetsutövning sker på ett rättssäkert sätt. Du känner dig därmed säkrare i din roll som chef inom den offentliga förvaltningen.

 • Datum: 2019-11-14 - 2019-11-15
 • Typ: Kurs
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Centralt i Stockholm

 • Målgrupp: Chefer på olika nivåer som behöver ökad kunskap i förvaltningsrätt

Kursledare

Display anette schierbeck001 1

Anette Schierbeck

Anette är jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning. Hon arbetar som enhetschef vid Kammarkollegiet, har tidigare varit enhetschef vid Statens institutionsstyrelse och Rikspolisstyrelsen, arbetat på domstol och inom kriminalvården. Anette har varit förordnad som statens representant i ett flertal olika styrelser. Anette har stor erfarenhet av att undervisa t.ex. i förvaltningsrätt, socialrätt samt i offentlighet och sekretess.

 

 

Boka

 

Frågor?

Fbfoto

Namn: Åza Swedin Mickiewicz

Tel: +46 (0) 70 580 95 40

Ladda ner program