Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Upphandling och inköp för chefer – Intervju med Magnus Nilsson

Av: Emilija Zappia | Publicerat: nästan 2 år sedan.

3 frågor till kursledaren

Den 15 mars 2018 är det dags för SIPU:s efterfrågade kurs Upphandling och inköp för chefer i offentlig sektor. Utbildningen är speciellt framtagen för dig som är chef i offentlig sektor men inte har upphandling och inköp som dina huvudsakliga arbetsuppgifter. Vi passade på att ställa några frågor till kursledaren Magnus Nilsson:

Hur upplever du kunskapsläget hos chefer när det gäller offentlig upphandling?

Jag arbetar mycket med att hjälpa upphandlande myndigheter med deras inköps- och upphandlingsarbete. Det jag ofta märker när jag är ute hos dem är att det finns tydliga skillnader vad gäller kunskap och förväntningar mellan upphandlingsavdelningens medarbetare och övriga personer som medverkar i upphandlingsarbetet.

Vad kan man göra åt detta?

Upphandlingsavdelningarna har ofta bra förutsättningar för att göra sin del av arbetet. De vet hur upphandlingsarbetet ska förberedas och bedrivas i sina olika faser. Samtidigt är det ofta önskvärt att även involvera andra personer, inte minst chefer i olika befattningar, i inköpsarbetet för att arbetet ska uppnå goda resultat. Det kan vara i form av planering för att få rätt avtal på plats, som kravställare i upphandlingar eller som ägare och förvaltare av det slutliga avtalet. Ofta är dessa personer rätt osäkra på sin roll och saknar ibland ledning kring vad de ska göra och vad de behöver kunna.

Varför bör jag som chef delta på kursen?

För att hjälpa till att komma till rätta med detta har vi tagit fram en utbildning speciellt för personer som är chefer i offentlig sektor, men som inte har upphandling och inköp som sin huvudsakliga arbetsuppgift. På utbildningen går vi igenom grunderna i LOU, hur man planerar, skapar framförhållning och säkerställer att personalen har rätt kompetens för upphandlingsarbetet. Vi går även igenom hur man får bättre koll på sina leverantörer och hur man kan arbeta med avtalsförvaltning. Syftet är att du som chef ska få ett ”paket” som gör dig tryggare kring din del av inköpsarbetet, något som har visat sig ge betydligt bättre och mer kvalitativa upphandlingar.


Läs mer om kursen här.