Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Strandskydd - Intervju med kursledare Henrik Höglund

Av: Lisa Andersson | Publicerat: ungefär ett år sedan.

Strandskydd - utmaningar och tips från kursledaren

Inför kursen Strandskydd har vi intervjuat kursledaren Henrik Höglund. Henrik har en gedigen erfarenhet i ämnet och har arbetat med handläggning av strandskydds- och bygglovärenden i skärgårdskommuner i över 15 år. 

Vilka är de vanligaste utmaningarna som deltagarna på kursen i Strandskydd brukar ha?

Utmaning eller inte men en av de större ”aha”-upplevelserna brukar vara att det kan vara ganska komplicerat att ens reda ut om strandskydd råder. Vidare så har ofta de som också är bygglovshandläggare svårt att tänka tvärt om mot hur bygglovsprövningen fungerar. Bygglovsprövningen är i många avseenden en hindersprövning med positivt utgångsläge medan strandskyddet är tvärt om. Ett förbud med begränsade möjligheter till dispens.

Ytterligare en utmaning för många är att hålla isär att nya byggnader som per automatik kräver strandskyddsdispens men allt annat kräver dispens endast om åtgärden har en avhållande effekt på friluftslivet eller är en väsentlig förändring för växt- och djurarter. Många tror att alla förändringar är förbjudna.

Dina 3 bästa tips för en effektiv och korrekt hantering av strandskyddsärenden?

  1. Ta reda på om strandskydd råder och att åtgärden är förbjuden
  2. Läs förarbeten till strandskyddsreglerna och handboken från Naturvårdsverket och följ rättspraxis från MÖD samt förstå att enskilda avgöranden från länsstyrelserna och mark- och miljödomstolarna inte är prejudicerande
  3. Våga komma till beslut, och motivera beslutet väl

Vad vill du att deltagarna ska ta med sig hem från kursen Strandskydd?

  • En förståelse för systematiken, att börja handläggningen på rätt ställe för inte göra saker i onöda

  • Kunskap om innehållet i de olika förbuden och särskilda skälen för dispens

  • Kunna reda ut om strandskydd råder eller inte

 

Om kursen Strandskydd:

Sveriges stränder är en unik tillgång som skyddas genom strandskyddsreglerna. Du som arbetar med strandskyddsärenden har en viktig uppgift att säkra att stränder förblir tillgängliga för friluftsliv och att växtoch djurliv som är beroende av vattenmiljöer skyddas. Under kursen Strandskydd stärker du din kompetens inom strandskyddområdet så att du kan arbeta effektivt och rättssäkert med handläggning av strandskyddsärenden. Läs mer om kursen Strandskydd här.