Intervju Tobias Tegner

By: Madeleine Zetterberg (föräldraledig) | Posted: 4 månader ago.

Tobias Tegner en av kursledarna på SIPU:s kurs, Leverantörskommunikation i offentlig upphandling, svarar på varför effektiv leverantörskommunikation är så viktigt för upphandlande myndigheter:

 

Tobias, vad kan man vinna på effektivare kommunikation under upphandlingsprocessen?

Vid arbetet inför upphandlingen kan den upphandlande myndigheten bland annat få större insikt i hur marknaden fungerar och hur myndighetens behov kan tillgodoses vilket bidrar till en förbättrad kravställning och kriterieutformning. Under upphandlingens genomförande begränsas generellt möjligheterna till kommunikation mellan köpare och säljare, men genom de nya förfarandemöjligheterna ges ökat utrymme för dialog och förhandling (där det är påkallat med hänsyn till upphandlingsföremålet) vilket kan leda till ökad förståelse mellan parterna och skapa framgångsrika resultat. Även efter en genomförd upphandling är kommunikationen av stor betydelse och kan bidra till betydande vinster av såväl kvalitativ som ekonomisk karaktär.

 

Vad innebär nya LOU för nyheter när det gäller dialog och förhandling med leverantörer?

De nya reglerna medför ett flertal förändringar med anknytning till dialog och förhandling, bland annat ett utökat tillämpningsområde för förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog samtidigt som innovationspartnerskap tillkommer. Andra relevanta regleringar består exempelvis i hantering av anbudssökandes och anbudsgivares deltagande i förberedelse av upphandlingen, vid elektronisk kommunikation och ändringar av kontrakt och ramavtal.

 

Leverantörskommunikation i offentlig upphandling

Bättre affärer • Mer innovation • Bibehållen kontroll

går av stapeln i Stockholm 17-18 maj 2017.

Läs hela programmet här

Boka din plats här

Varmt välkommen!