Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Nya rön om utemiljöns betydelse för barns skolgång

Av: Josua Falck | Publicerat: över 3 år sedan.

Utemiljön i förskolan och skolan har blivit allt mer betydelsefull för barns utveckling, lärande samt fysiska och psykiska hälsa. När städer förtätas och barnens livsmönster förändras har förskolegården och skolgården blivit i stort sett de enda platserna där barn kan leka och vistas ute på egen hand. Aktuell forskning visar att utevistelse på mångsidiga gårdar stärker barnens hälsa och utveckling, men också att eleverna lär sig mer då undervisningen kan varieras mellan ute och inne.

Under SIPU:s kurs 9-10 november får du som deltagare kunskap om aktuell forskning kring barns utevistelse och betydelsen av utemiljön vid förskola och skola. Du får även ökad insikt och metoder för hur du integrerar barnperspektivet i planeringsarbetet. Vi går igenom hur manarbetar i tidiga skeden av planprocessen för att skapa goda förutsättningar för en utvecklande och mångsidig utemiljö vid skola och förskola. Vi tittar även på principer för utformning av mångsidiga gårdar som tillgodoser barns behov av utmanande aktiviteter.

Boverket har tillsammans med tankesmedjan Movium tagit fram den nya vägledningen ”Gör plats för barn och unga – en vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö” under 2015, och vi belyser hur vägledningen kan användas i det praktiska arbetet på kommunen. Vi diskuterar också hur Boverkets Allmänna råd om friytorvid fritidshem, förskolor, skolor och liknande verksamhet (BFS 2015:1 FRI) kan tillämpas i praktiken. För fullständigt program, läs mer här.