Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Anpassad utbildning

Mariebergs Arkivbyrå skräddarsyr utbildningar inom arkiv- och dokumenthantering så att de passar just era behov.

Det finns flera fördelar med detta: Med en anpassad utbildning kan vi tillsammans skapa en gemensam kunskapsbas. Vi kan bygga utbildningen på era medarbetares erfarenheter samt på de problem och behov som är specifika i er organisation.

Exempel på utbildningar ser du här nedan.

Diarieföring - allt fler i en organisation behöver kunna diarieföring, alla behöver dessutom arbeta efter samma riktlinjer.

Handläggaren och diariet - handläggaren får ökad kunskap om diarieföringsprocessen. I vissa organisationer diarieför handläggarna själva; vi kan anpassa utbildningen efter er arbetsmodell.

Arkivering/digital arkivering - hur du sköter ditt arkiv på ett effektivt och hållbart sätt. Vi kan även ta upp förutsättningarna för den digitala arkiveringen.

Dokumenthantering - hanteras dokumentation och information på ett bra sätt i organisationen? Utbildningen kan antingen vara grundläggande eller inriktad på olika områden, t.ex.:

  • Ekonomihandlingar
  • Personalhandlingar
  • EU-projekt
  • Skoldokumentation
  • Fastighetsdokumentation
  • Upphandlingsdokumentation

Kontakta oss gärna för mer information på 08-698 06 03 eller via e-post: marieberg@sipu.se